Göteborgsflickor

Sigge Strömberg

G?teborgsflickor

The Project Gutenberg EBook of G?teborgsflickor, by Sigge Str?mberg This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: G?teborgsflickor och andra historier
Author: Sigge Str?mberg
Release Date: March 23, 2006 [EBook #18043]
Language: Swedish
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK G?TEBORGSFLICKOR ***

Produced by Louise Hope and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

* * * * *
G?TEBORGSFLICKOR
OCH ANDRA HISTORIER
av
Sigge Str?mberg
Stockholm ?hln & ?kerlunds Forlags A.-B.
* * * * *
Sigge Str?mbergs-b?ckerna Vol. 6
Stockholm 1921 ?hln & ?kerlunds Forlags A.-B.:S Boktryckeri
* * * * *
INNEH?LL:
HERR F?GELS?NG I SOCIETEN 7 TUR I SPEL 17 PRISSE 27 MANNEN OCH HANS ?VERMAN 34 REFERATET 43 ETT SJ?MANS?DE 51 ETT SL?DPARTI 59 AFF?R ?R AFF?R 66 ARTIGA KARLSSON 74 EN EGENDOMLIG LIKHET 78 REVYBES?KET 83 PIGANS F?STMAN 89 ETT LITET MISSF?RST?ND 95 ETT KONVENANSPARTI 101 ANDERSSONS FRIERI 111 EN MUSIKALISK UNDERH?LLNING 116 FRIM?RKET 127 ETT UTST?LLNINGSBES?K 138 ETT TAVELFYND 145
* * * * *
HERR F?GELS?NG I SOCIETN
Handelsagenten F?gels?ng satt p? Turisthotellets terrass i Marstrand och tittade p? havet, n?r tv? brunbr?nda flickebarn, det ena i bl?tt, det andra i vitt, kommo som en solglimt i tristessen och satte sig vid n?rmaste bord. Den ena var ljus och klotrund, den andra svart och sm?cker, och handelsagenten F?gels?ng rycktes omedelbart fr?n sin beundran av havets sk?nhet till en ?nnu st?rre beundran av den sm?ckra. Hans blick gled smekande fr?n det vita floret, som hon virat kring h?ret f?r bl?stens skull ned till de vita skorna, och s? snart hon slagit sig ned inriktade han hela sin energi p? att inleda en enklare ?gonkurtis.
Ett ?gonblick m?tte flickebarnet hans blick, kallt och fr?mmande, men n?r s? F?gels?ng v?gade sig p? aningen av ett sm?leende, v?nde hon sig pl?tsligt bort, och b?rjade med livligt intresse observera en yngling av urbefolkningen, som nere vid kajen h?gljutt och med klagande r?st meddelade att Putte var hans ?gonsten. F?gels?ng ?gnade hon inte vidare en blick.
?Det var mig en liten h?rdflirtad satunge!? t?nkte F?gels?ng f?r sig sj?lv, och f?rs?kte genom en diskret hostning ?ter f?nga flickebarnets uppm?rksamhet. Men f?rg?ves. Detta irriterade F?gels?ng. Han ans?g sig ?ga ett f?rdelaktigt utseende, och uppfattade denna likgiltighet som en direkt personlig f?rol?mpning. Inte ens n?r musiken spelade upp Cavalleria, och F?gels?ng fullt h?rbart gnolade: ?Min vita li-hilja? blev det n?got resultat av. Den vita liljan l?tsades som om handelsagenten F?gels?ng alls inte existerade, och n?r hon och hennes bl? v?ninna druckit sitt kaffe och ?tit sina bakelser f?rsvunno de fr?n F?gels?ngs horisont lika hastigt som de kommit.
Men dagen d?rp? fick F?gels?ng ?terse henne. Det var p? Strandpromenaden, d?r hon flanerade ensam i solskenet, vitkl?dd som f?rut, och med ett svart band om livet, och som F?gels?ng var en modig man, steg han helt lugnt fram och bad att f? g?ra s?llskap. F?gels?ng hade aldrig trott att det kunde finnas s? mycket kyla mitt i sommaren som den med vilken han blev mottagen, men n?r han sade sitt namn sken flickebarnet upp.
?Ett s?dant lustigt namn?, sade hon, och visade en rad vita t?nder och ett par kindgropar, som kommo F?gels?ng att kippa efter andan.
?Det ?r ett vackert namn?, svarade F?gels?ng ?vertygande. ?Det har jag hittat p? sj?lv. F?rut hette jag Petrusson.?
?D? undrar jag inte p?, att herr F?gelkvitter bytte!? sade den sk?na.
?F?gels?ng!? r?ttade handelsagenten. ?Men fr?ken har inte sagt vad fr?ken heter.?
?Hm! Jag brukar verkligen inte stifta bekantskap s? h?r sans fa?on, men jag antar, att det skulle vara oh?vligt att inte nu s?ga mitt namn. Jag heter Lingonhjelm.?
Det klack till i F?gels?ng, ty han hyste, i gemen med hela sl?kten Petrusson, en djup v?rdnad f?r ridderskapet och adeln. Han n?stan ?ngrade att han tilltalat flickebarnet, och funderade p? att dra sig ur spelet fortast m?jligt d? detta pl?tsligt omintetgjordes av flickan sj?lv, som sade:
?Det ?r ju, som sagt, inte fullt comme il faut. Men om ni f?ljer med hem och blir presenterad i familjen, s? ?r ju allt korrekt, eller hur??
?Jo visst, jo visst!? svarade F?gels?ng litet nerv?st.
?D? g? vi genast?, svarade flickebarnet, och F?gels?ng larvade med. F?r resten visste han med sig, att han var fin nog att upptr?da var som helst. Han hade vita skor och gredelina strumpor, vita byxor, gr? rock, bl? skjorta, gr?n halsduk och panama med band i de franska f?rgerna, och som han dessutom hade en nackbena, som allvarligt str?vade att n? ned till vekryggen ans?g han, att ingenting brast i hans utstyrsel.
Tio minuter senare befann han sig i den villa, d?r flickebarnet bodde under sommaren, och f?rest?lldes f?r en st?tlig och v?nlig gammal herre.
?Min far, landsh?vding Lingonhjelm!? presenterade flickan, och F?gels?ng skakade hand, djupt gripen av stundens allvar.
Handelsagenten F?gels?ng hade aldrig kunnat dr?mma om, att han i
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 29
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.