woord na woord

Kevin Bloemhof
Geniaal - zeer knap
Geoloog - kenner van de aardkorst
Geraffineerd - doortrapt, sluw
Gerieflijk - gemak gevend
Geschil - onenigheid, ruzie
Gesteldheid -toestand
Getijde - gedeelte, seizoen
Gevat - raak
Gewassen - wat er groeit, de oogst
Gewelf - holgebogen zoldering, plafond
Glazuur - glasachtige beschermlaag
Globaal - in grote lijnen, niet precies
Graveren - insnijden
Grieven - bezwaren
Grimeur – toneelkapper
Hachelijk - gevaarlijke
Handvest - reglement
Hardvochtige - zonder medelijden, wrede
Harmonie - goede verstandhouding
Haspel – rol waar je iets kunt opwinden

Interactieve – waarbij je via de computer reacties op vragen en antwoorden krijgt
Interieur - aanwezige voorwerpen
Internist - arts voor inwendige ziekten
Intimideren - bang maken
Intonatie - toon waarop een woord of zin wordt uitgesproken
Introducé - iemand die eenmalig wordt toegelaten
Intuďtief - bij ingeving, zonder nadenken
Invasie - plotselinge grote stroom
Inventaris - inwendige, binnenkant
Inventief - vindingrijk
Investeren - ergens geld en energie insteken
Iris - regenboogvlies van het oog
Ironisch - licht spottend
Irrigatie - bevloeiing
Isolatie - afscherming
(hot) issue – veel besproken hedendaags onderwerp
Item – onderwerp
Jaloezieën - zonwering
Jerrycan - platte bus met handgreep om vloeistof in te bewaren
Jetlag – vermoeidheidsverschijnselen na een lange vlucht waarbij een aantal tijdzones worden gepasseerd.
Jobstijding - zeer slecht bericht
Joviaal - gulhartig, hartelijk

Laptop - schootcomputer
Laveren - zigzaggend varen
Laxeermiddel - middel dat de ontlasting bevordert
Leasewagen - huurauto waarbij de verhuurder de onkosten betaalt
Lay-out – opmaak, indeling van de tekst en foto’s op een bladzijde
Leek - niet vakman
Lendenen - onderkant van de rug
Liberale – ruimdenkende, onbevooroordeelde
Lichting - het leegmaken
Lichtvaardig - gemakkelijk, ondoordacht
Lies - deel van het lichaam tussen buik en bovenbeen
Lijvige - dik
Limiet - grens
Liquidatie - moord
Liturgische gewaden - kleding voor de eredienst, kerkdienst
Lobbyen – vooraf vertrouwelijke gesprekken boeren om beslissingen te beďnvloeden
Locatie – plaats buiten de studio
Logies – overnachting
Logistiek – de kunst van het op tijd d schappen gevuld te hebben met de juiste artikelen
Logo – beeldmerk, herkenings teken van een merk of bedrijf
Logopedist – spraak leraar
Lokaal – plaatselijk

Lookalike - dubelganger
Lounge - hotelhal
Lucratief - winstgevend
Lugubere - akelige
Lustrum - vijfjaarlijks feest
Luwte - uit de wind
Luxueuze - kostbaar uitgevoerd en ingericht
Lynchen - vermoorden
Maas - opening
Magazines - tijdschriften
Magische krachten - toverkracht
Magnaat - rijk iemand met veel invloed
Makelaar - tussenhandelaar bij aan-verkoop van huizen
Malaise - slechte gang van zaken
Manco – gebrek, tekort
Maniak - verslaafde
Manoeuvre - handeling, beweging
Marechaussee - militaire politie
Marge - ruimte, verschil tussen in- en verkoopsprijs
Maritiem - voor de zeevaart
Martelaar - iemand die voor zijn (geloofs)overtuiging zijn leven offert
Mascotte - gelukbrengend voorwerp, poppetje
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 1
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.