The Principal Navigations, Voyages, Traffiques, and Discoveries of the English Nation, vol 9

Richard Hakluyt
The Principal Navigations, Voyages,

Traffiques, and Discoveries of The English Nation, Volume 9, by Richard Hakluyt
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: The Principal Navigations, Voyages, Traffiques, and Discoveries of The English Nation, Volume 9 Asia, Part 2
Author: Richard Hakluyt
Release Date: January 11, 2004 [EBook #10673]
Language: English
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK PRINCIPAL NAVIGATIONS, V9 ***

Produced by Karl Hagen and the Online Distributed Proofreading Team. This file was produced from images generously made available by the Canadian Institute for Historical Microreproductions.

THE PRINCIPAL Navigations, Voyages, Traffiques, AND Discoveries OF THE ENGLISH NATION.
Collected by
RICHARD HAKLUYT, PREACHER
AND
Edited by
EDMUND GOLDSMID, F.R.H.S.
VOL. IX.
ASIA.
PART II.

Nauigations, Voyages, Traffiques, and Discoueries
OF THE ENGLISH NATION IN ASIA.

CAPVT. 38.
De territorio Cathay, et moribus Tartarorum.
Totum Imperium Imperatoris Grand Can distinctum est in 12. magnas prouincias, iuxta numerum duodecim filiorum primi Genitoris Can, quarum qu?libet in se continet circiter 6. millia ciuitatum, pr?ter villas non numeratas qu? sunt Velut ábsque numero. Habent et singul? prouinci? regem principalem, hoc est 12. reges prouinciales, et horum quisque sub se reges Insularum plurimos, alij 50. alij centum, alij plures, qui omnes et singuli subiectissimè obediunt Grand Can Imperatori. Harum prouinciarum maior, et nobilior dícitur Cathay, qui consistit in Asia profunda. Tres enim sunt Asi?, scilicet qu? profunda dicitur, et Asia dicta maior qu? nobis est satis propinquior et tertia minor intra quam est Ephesus beati Ioannis Euangelist? sepultura, de qua habes in pr?cedentibus. Audistis statum magnatum et nobilium esse permagnificum, et gloriosum, sed sciatis longè secus esse apud communes et priuatos homines tam in ciuitatibus quam in forensibus totius Tartariae. In prouincijs autem Cathay habetur tantum de mercimonijs specierum, et de operibus sericosis; quòd multis facilius acquirere esset praetiosum indumentam, quàm camisium de lino. Vnde et quicunque sunt alicuius honestatis non carent desuper precioso vestimento.
Omnes tam viri quam faemina similibus in forma vestibus inducuntur, videlicet valdè latis, et breuibus vsque ad genua cum apertura in lateribus quam firmant (dum volunt) ansis quibusdam, nam vtérque sexus est brachijs seu femoralibus plenè tectus. Nunquam vtuntur toga aut collobio, sed nec caputio vndè nec per aspectum indumentorum potest haberi differentia inter virum et mulierem innuptam. Sed nupta (vt supra dictum est) gestat per aliquod tegumentum in capite formam pedes viri.
Nubit illic vir quotquot placet mulieribus, vt nonnulli habeant decem vel duodecim vxores aut plures. Nam quísque maritus iungitur licentèr cuilibet mulieri, exceptis matre, et amita, sorore, et filia. Sicut viri equitant, tendunt, et currunt per patriam pro negotijs sic et mulieres, quoniam et ipse operantur omnia ferè artificia mechanica sicut pannos et quicquid efficiter de panno, corio, sericoque, minantque carrucas, et vehicula, sed viri fabricant de ferro et de omni metallo, lapidibus atque ligno, nec vir nec mulier nobilis aut degener comedit vltra semel in die communiter. Multa nutriunt pecora sed nullos porcos, parum comeditur ibi de pane exceptis magnatibus et diuitibus, sed carnes edunt pecorum, bestiarum, et bestiolarum vtpote boum, ouium, caprarum, equorum, asinorum, canum, cattorum, murium, et rattorum, ius carnium sorbentes, et omnis generis lac bibentes.
Nobiles autem bibunt lac equarum, seu lamentorum, pro nobilissimo potu et pauperes aquam bullitam cum modico mellis, quia nec vinum ibi habetur, nec ceruisia confictur: et multi ac plurimi fontes consulunt in sua siti, per villas, et rura. Domus, et habitacula rotundae sunt formae, compositae et contextae paruis lignis, et flexilibus virgulis, ad modum cauearum quas nos facimus pro auiculis, habentes rotundam in culmine aperturam praestantem duo beneficia habitationi, quoniam et ignis quem in medio domus constituunt, fumum emittit, et pro aspiciendo lumen immittit. Intrinsecus sunt parietes vndíque de filtro, sed et tectum filtreum est: has domus, dum locum habitandi mutare volunt, vel dum indiuitina expeditione procedunt, ducunt secum in plaustris quasi tentoria.
Multas superuacuas obseruant ceremonias, quia respiciunt in vanitates et insanias falsas: solem et lunam praecipuè adorant, eisque frequentèr genua curuant, et ad nouilunium, quicquid est magni estimant inchoandum.
Nullus omnino vtitur calcaribus in equitando, sed cogunt equum flagello scorpione, reputantes peccatum non leue si quis ad hoc flagellum appodiat, aut iumentum percuteret suo freno, pleráque similia, qu? parum aut nihil nocent, ponderant vt grauia, sicut imponere cultellum in igne, os osse confringere, lac seu aliud potabile in terram effundere, nec non et huiusmodi multa.
[Sidenote: Mingere intra dominum peccatum capitale.] Sed super h?c, tenent pro grauiori admisso mingere intra domum qu? inhabitatur, et qui de tanto crimine proclamaretur assuetus, mitteretur ad mortem. Et de singulis necesse est vt confiteatur peccator Flamini su? legis, et soluat summam pecuniarum delicti. Et si peccatum deturpationis habitaculi venerit in publicum, oportebit reconciliari domum per sacerdotem, priusquam vllus audebit intrare. Insuper et peccatorem necesse erit pertransire ignem, semel, bis, dut ter iuxta iudicium Flaminis, quatenus per
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 178
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.