La Sinjorino el la Maro

Henrik Ibsen
La Sinjorino el la Maro, by
Henrik Ibsen

The Project Gutenberg EBook of La Sinjorino el la Maro, by Henrik
Ibsen This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: La Sinjorino el la Maro
Author: Henrik Ibsen
Translator: Odd Tangerud
Release Date: September 5, 2006 [EBook #19182]
Language: Esperanto
Character set encoding: ASCII
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LA
SINJORINO EL LA MARO ***

Produced by William Walter Patterson and Andrew Sly

Henrik Ibsen
LA SINJORINO EL LA MARO

Teatrajxo en kvin aktoj
(Fruen fra havet)
1888
Tradukis: Odd Tangerud
Eldonejo: Jec Scandinavia a/s Postboks 28, N -- 3401 Lier Tlf. 32 85
50 03. Fax. 32 85 50 82 ISBN 82-91707-50-2

LA SINJORINO EL LA MARO
ROLOJ:
DOKTORO WANGEL, distrikta kuracisto. SINJORINO ELLIDA
WANGEL, lia dua edzino. Liaj filinoj el la unua geedzeco: BOLETTE.
HILDE, nur duone plenkreska. LEKTORO ARNHOLM.
LYNGSTRAND, antauxa maristo, malsana. Li esperas farigxi
skulptisto. BALLESTED, pedelo, cxiofaranto, amatora pentristo
FREMDA VIRO. JUNAJ HOMOJ EL LA URBO. TURISTOJ.
SOMERGASTOJ.
(La intrigo okazas somere en malgranda urbo cxe fjordo en norda
Norvegio.)

UNUA AKTO
(La domo de doktoro Wangel. Tegmentita verando maldekstre.
Gxardeno antauxe kaj cxirkauxe. Malsupre de la verando estas
flagstango. Dekstre en la gxardeno estas lauxbo kun tablo kaj segxoj.
Hegxa barilo kun malgranda enireja pordo en la fono. Malantaux la
barilo estas vojo al la marbordo. Aleo laux la vojo. Inter la arboj
vidigxas la fjordo kaj altaj montodorsoj kaj montopintoj en la
malproksimejo. Estas varma kaj brile klara somermateno.)

(Ballested, mezagxa, vestita en malnova velurjako kaj kun
largxrandajxa artistcxapelo, staras apud la flagstango ordigante la
sxnuron. La flago kusxas sur la tero. Iom fore de li staras pentrostablo
kun strecxita tolo. Flanke de gxi kusxas faldebla segxo, penikoj, paletro
kaj pentrista kesteto.)
(Bolette Wangel venas sur la verandon tra la malfermita
gxardencxambra pordo. Sxi portas grandan vazon kun floroj, kiun sxi
metas sur la tablon.)
BOLETTE Nu, Ballested, -- cxu vi sukcesas gxin suprentiri?
BALLESTED Jes ja, frauxlino. Estas simpla afero. -- Pardonu, -- cxu
vi atendas fremdulojn vizite hodiaux?
BOLETTE Jes, ni atendas cxefinstruiston Arnholm cxi tien
antauxtagmeze. Li venis al la urbo cxi-nokte.
BALLESTED Arnholm? Atendu iomete --. Cxu li ne nomigxis
Arnholm, tiu guvernisto cxi tie antaux kelkaj jaroj?
BOLETTE Jes. Gxuste li.
BALLESTED Jen, jen. Li do revenos cxi tien denove.
BOLETTE Gxuste tial ni deziras flagi.
BALLESTED Jes, estas ja vere konvene.
(Bolette iras en la gxardenan cxambron.)
(Iom poste Lyngstrand venas laux la vojo dekstre, kaj haltas interesate
vidante la stablon kaj la pentristajn ajxojn. Li estas maldika, juna viro,
simple vestita sed bonorde; kaj li aspektas malforte.)
LYNGSTRAND (de ekstere de la hegxo) Bonan matenon.
BALLESTED (turnas sin) Ho --! Bonan matenon. (Suprenlevas la
flagon.) Jen, jen, -- Nun levigxas la balono. (Fiksas la sxnuron, kaj iom

ordigas cxe la stablo.) Bonan matenon, estimato. Mi tamen ne havas la
plezuron --
LYNGSTRAND Aspekte vi estas pentristo, vi.
BALLESTED Kompreneble. Cxu mi ne ankaux estus pentristo?
LYNGSTRAND Jes, mi vidas. -- Cxu vi permesas, ke mi eniru?
BALLESTED Vi eble volas rigardi?
LYNGSTRAND Jes, mi ege volus.
BALLESTED Ho, ankoraux ne estas io konsiderinda por rigardi. Sed
bonvolu. Proksimigxu.
LYNGSTRAND Dankon, dankon. (Li proksimigxas tra la kradpordo.)
BALLESTED (pentras) Jen la fjordo inter la insuloj, pri kiuj mi nun
laboras.
LYNGSTRAND Mi ja vidas.
BALLESTED Sed mankas ankoraux la figuro. En la cxi-tiea urbo
neeblas trovi modelon.
LYNGSTRAND Cxu estu ankaux figuro?
BALLESTED Jes. Cxe tiu rifo en la antauxo kusxu duone morta
marvirino.
LYNGSTRAND Kial sxi estu duone morta?
BALLESTED Sxi erare nagxis el la maro, kaj ne povas retrovi la vojon
elen. Kaj nun sxi kusxas tie, kaj pereas en la sensala akvo, vi
komprenas.
LYNGSTRAND Nu, tiel.

BALLESTED Estas la sinjorino en cxi tiu domo, kiu donis al mi la
ideon tion pentri.
LYNGSTRAND Kion vi fine nomu la bildon?
BALLESTED Mi intencas nomi gxin "La fino de la marvirino".
LYNGSTRAND Konvenas bone. -- Vi certe faros ion bonan el tio.
BALLESTED (rigardas lin) Fakulo eble?
LYNGSTRAND Pentristo, vi sugestas?
BALLESTED Jes.
LYNGSTRAND Ne, mi ne estas. Sed mi farigxos skulptisto. Mi
nomigxas Hans Lyngstrand.
BALLESTED Nu, vi estas skulptisto? Jes ja, la arto skulpti ankaux
estas bela arto. -- Mi opinias, ke mi foje vidis vin sur la strato. Cxu vi
estas longe logxinta cxi tie?
LYNGSTRAND Ne, nur du semajnojn. Sed mi provos trovi eblecon
restadi la tutan someron.
BALLESTED Gxui la agrablan nagxejan vivon? Cxu?
LYNGSTRAND Jes. Mi provos regajni miajn fortojn.
BALLESTED Cxu malsana?
LYNGSTRAND Jes, mi iom malsanetas. Sed ne estas dangxere. Estas
nur ioma anheleco en la brusto.
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 35
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.