Jutelmia läheltä ja kaukaa I: Etelän ja Pohjoisen Tytär; Punainen Lähde

Pietari Hannikainen

Jutelmia l?helt? ja kaukaa I: Etel?n ja?by Pietari Hannikainen

The Project Gutenberg EBook of Jutelmia l?helt? ja kaukaa I: Etel?n ja
Pohjoisen Tyt?r; Punainen L?hde, by Pietari Hannikainen This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: Jutelmia l?helt? ja kaukaa I: Etel?n ja Pohjoisen Tyt?r; Punainen L?hde
Author: Pietari Hannikainen
Release Date: February 18, 2005 [EBook #15105]
Language: Finnish
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK JUTELMIA L?HELT? JA KAUKAA ***

Produced by Tapio Riikonen

JUTELMIA L?HELT? JA KAUKAA I: Etel?n ja Pohjoisen Tyt?r; Punainen L?hde
Kirj.
P. Hannikainen
K. Suomalaisen Kirjapaino, Sortawala, 1882.

ETEL?N JA POHJOISEN TYT?R

I.
Oli er?s kes?ilta, l?mmin ja tyyni. Kukkaset, ihanimmat kaikista maanosista, lewittiw?t suloisen tuoksunsa kiwiseinill? piirityss? puistossa. Waan t?m? ihana puisto, joka muina sellaisina iltoina wilisi t?ynn? k?welij?it?, oli nyt tyhj? ja ??net?n. Yksik??n paikan nuoria kaswattilaisia ei t?n? iltana halunnut nauttia luonnon ihanuutta ahtaassa piiriss?, jossa puiston k?yt?w?t oliwat ainoat paikat, miss? he woiwat enemm?n jaloitella ja hengitt?? wapaampaa ilmaa. Nuoret kaswattilaiset, pari kolme sataa tytt??, oliwat unhottaneet tawallisen wapaushetkens?. Ymp?rill? olewista kiwihuoneista kaikui iloiset s?weleet. Laitoksen johtaja, anna Iwanowna, oli entisen tawan mukaan kutsunut nuoret kaswattilaiset huoneihinsa tanssiin, ennenkun h?n ne p??sti kes?luwaksi, er??n kuukauden ajan wapauteen. T?m? ilta oli sellainen odotettu hetki, jolloin nuoret neidet saiwat harwinaisen huwin kohdata w?h?n sit? maailmaa, joka melkein koko heid?n kaswatusajallensa oli heilt? suljettu. Mill? innolla he t?ksi hetkeksi antautuiwat hillitt?m?n huwin waltaan, sit? ei woi kertoa muuten kuin n?kem?ll? sit? wiatonta iloa, jota nyt loisti heid?n silmist??n.
Nuoret neidet, mitk? nyt oliwat kokoontuneet Anna Iwanownan salissa, oliwat Wen?j?n korkeimmista suwuista. Ne oliwat ruhtinain, kreiwien, paronein ja korkeinten wirkamiesten tytt?ri? ymp?ri Wen?j?n, osittain Suomestakin. N?iden seassa oli kuitenkin monta k?yh?n aatelismiehen tyt?rt?, jotka oliwat saaneet onnen tulla t?h?n Wen?j?n parhaimpaan kaswatuslaitokseen. Mutta aatelisuus oli aina w?ltt?m?t?n ehto sellaisen etuoikeuden saantiin. Jokainen, ken katseli noita nuoria kaswattilaisia, sai siis olla wakuutettu, ett? se oli waan puhtainta aateliswerta, mik? hohti t?n? iltana heid?n muutoin waaleissa poskissaan. He oliwat t?n??n todellakin suloisia, monta t?ydellist? kaunotarta. Nuoret miehet, jotka oliwat t?h?n iltaseuraan kutsutut, noin satakunta nuoria upseria ja ylioppilaita, n?yttiw?t tuskin woiwan noiden erin?isten kauneusten w?lill? walita. Kuitenkin, ennenkun iltahuwi oli p??ttynyt, er?s pian t?ysikaswuinen neiti oli woittanut kaikkien ihastuksen. Se oli tuo, joka nyt kewi?sti lent?? walssissa er??n ylioppilaan kanssa. Molempain silm?t lep??w?t n?ht?w?ll? lempeydell? toinen toiseensa, ja seuran tarkkuus on er?it? silm?nr?p?yksi? kiinnitetty t?h?n ihanaan pariin. T?m? seisattuu wihdoin wanhan ruhtinatar Marandan eteen, joka tyytyw?isyydell? ojentaa k?tens? ihanaa neitt? kohti ja wet?? h?net syliins?. Nuori ylioppilas seisattuu w?h?n syrj??n, katsellen wiel? yh? sulotarta.
--"Min? olen t?n? iltana sinusta hywin iloinen, Luisa", sanoi ruhtinatar Maranda, tehden h?nelle tilaa wiereens?.
Luisa katsoi ruhtinattaren silmiin, suloinen hymy huulilla, joka osoitti lapsen kiitollisuutta ja wiatonta iloa.
--"Tunnetko, Luisa, tuon nuoren miehen, jonka kanssa ?sken walssasit?" kysyi ruhtinatar.
--"Min? n?en h?nt? ensi kerran, se on herra Ernest."
--"Ernest? tuoko, joka seisoo nyt pian edess?mme? Sin? erhetyt, Luisa, se ei woi olla waan herra Ernest", sopotti ruhtinatar, katsellen nuorukaista, jonka silm?t yh? oliwat Luisaa kohti.
Luisa nosti silm?ns? ja punastui. "H?nen nimens? on Ernest W.," wastasi h?n, katsoen alas ja antaen k?tens? solua ruhtinattaren k?teen. "?iti, te ette usko mik? erinomainen mies h?n on, tuo Ernest; t?ss? ei ole yht??n h?nen wertaistansa, h?nen puheensa on niin wilkas ja huwittawa."
--"Olisi hauska saada h?n tuttawaksi", sanoi ruhtinatar. H?n oli tuskin ehtinyt t?m?n sanoa, kun herra Ernest, joka w?lill? oli h?winnyt joukkoon, j?lleen tuli Luisaa kohti ja wei h?net uuteen tanssiin, joka juuri alkoi. Ruhtinattaren silm?t seurasiwat alati t?t? ihanan paria, waihdellen Luisasta Ernestiin ja Ernestist? Luisaan. Mutta miten se lie ollut, utelias ruhtinatar ei saanut koko illassa puhutella nuorukaista, joka n?ytti olewan enimm?n huwitettu Luisan seurasta. Luisa oli liian kainu esitt?m??n ruhtinattarelle, ja Ernest n?ytti liian w?h?n rohkealta sit? tekem??n itsekseen. H?n oli kuitenkin saanut halun tulla tuntemaan tuon onnellisen wanhan naisen, jota Luisa n?ytti pit?w?n ?itin??n. Sen sai kuulla h?nen puheestaan er??lle upserille.
--"Ken tuo wanha nainen on, jonka wieress? ihana Luisa nyt istuu?" kysyi h?n uudella uteliaisuudella. "Kun katselen h?nen muotoansa, woisin luulla h?nt? Luisan ?itiksi, niin paljon heid?n n?k?ns? wiwahtawat toisiinsa. Mutta h?n on liian wanha Luisan ?itiksi ja Luisa liian nuori h?nen tytt?rekseen."
--"Niin se on", wastasi puhuteltu, kreiwi Kurakin. "Ruhtinatar Marandalla on yksi ainoa poika, joka on ?sken tullut kenraliksi, ja saanut p??llik?n wiran Krimiss?. Ruhtinatar itse el?? talwet t??ll? Pietarissa. Kes?ksi h?n muuttaa er?iksi kuukausiksi yksin?iseen maahowiinsa Dynajoen warrella. H?nen poikansa, kenrali Maranda on moniaita wuosia sitte nainut ja lapsiton. Ruhtinatar on ottanut k?yh?n sukulaisen tytt?ren, en tied? mist?, ehk? Kaukason takamaista, ottotytt?rekseen, ja h?n se on, tuo kaunis Luisa, jonka n?ette nyt istuwan h?nen wieress??n. Parin wuoden per?st?, kun Luisa p??see ulos t??lt?, ruhtinatar aikoo ottotytt?rineen muuttaa howiinsa Dynajoelle".
--"Merkillist?", sanoi Ernest, "minulla oli h?nest? ihan toinen ajatus. Olin kuwaillut Luisan
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 30
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.