Elämän hawainnoita I: Uudistalo; Halla=aamuna; Mökin Maiju; Noidan rangaistus

Pietari Päivärinta

El?m?n hawainnoita I: Uudistalo;?by Pietari P?iv?rinta

The Project Gutenberg EBook of El?m?n hawainnoita I: Uudistalo;
Halla=aamuna; M?kin Maiju; Noidan rangaistus, by Pietari P?iv?rinta This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net
Title: El?m?n hawainnoita I: Uudistalo; Halla=aamuna; M?kin Maiju; Noidan rangaistus
Author: Pietari P?iv?rinta
Release Date: January 19, 2005 [EBook #14733]
Language: Finnish
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK EL?M?N HAWAINNOITA I ***

Produced by Tapio Riikonen

EL?M?N HAWAINNOITA I: Uudistalo; Halla=aamuna; M?kin Maiju; Noidan rangaistus
Kirj.
P. P?iv?rinta
WSOY, Porvoo, 1889.

UUDISTALO
Kerran sattui niin, ett? matkani kulki pitk?n ja kolkon syd?nmaan poikki, jonka puoliw?liss? sanottiin olewan er??n uudistalon. Talwi oli. Kun l?ht?ni kyl?n wiimeisest? talosta oli jokseenkin iltap?iw?ll?, neuwottiin minulle mainittu uudistalo y?paikaksi. Tiet? t?h?n yksin?iseen paikkaan ei ollut muuta kuin yksin?isi? hein?- ja halkomiesten j?lki?, jotka syd?nmaalla haaroiwat sinne t?nne ja oliwat hywin eksytt?wi?. Kauhean kylm? myrskytuuli puhalsi rajusti ja lakkaamatta, mutta lunta ei kumminkaan wiel? tullut. Edess?ni olewa taiwal oli melkein yht? aawaa, osaksi jonkuu tiell? wastaan tulewan pienen j?rwen ja isojen newojen t?hden, osaksi senwuoksi, kun mets?maatkin aina oliwat jonkun ajan takaa poltetut monelta peninkulmalta aiwan putipuhtaaksi, niin ett? mets?? ei n?kynyt muuta kuin mit?t?nt? koiwun ja pajun risukkoa. Syy mainittuin maiden alinomaiseen palamiseen oli se, ett? ne oliwat kruunun mets?maita, jolla oikeudella kylien asukkaat, molemmilla puolin syd?nmaata, poltteliwat niit? mieliwaltaisesti, parantaaksensa siten karjansa laitumia ja kruunun maiden keskell? olewia niittu=kurujansa. Niist? syist? oli mainittu taiwal niin aukea, ett? se n?ytti silmiss?ni jonkunlaiselta Suomeen muutetulta Saharan er?maalta. Edell? niit? aikoja, jolloin matkani sattui, oli ohut suwi=ilma, jonkat?hden koko aukea oli aiwan yhten? j??kentt?n?; ja kun tuuli oli niin ankara, ei reki tahtonut pysy? kohtisuorassa hewosen per?st?, waan se k??ntyi aina poikinpuolin, joka teki kululleni paljon kiusaa ja hidastutti sit?. Ilta pimeni pimenemist??n ja tuuli kiihtyi kiihtymist??n, ja lunta aikoi tulla myrskyn seassa. Min? koin usein tarkata n?k??ni sit? suuntaa kohden, jossa uudistalon olisi pit?nyt l?yty?, mutta ei mit??n semmoista merkki? ilmestynyt. Silloin rupesin pelk??m??n, ett? jos en osaisikaan siihen uudistaloon, jos olisinkin unohuttanut saadut neuwoni ja joutunut w??r?lle suunnalle, jolloin ei olisi muuta tarjona, kuin j??d? wihdoin w?syneen?--uupuneena tuolle kauhealle, kolkolle aukealle, hewosineni hirmuisen myrskyn k?siin--kuolemaan. En kumminkaan antanut ep?toiwon itse?ni woittaa, waan ponnistelin kaikin woimin sit? suuntaa kohden, jonka pidin mahdollisimmasti oikeana, sill? tiet? ei en??n ollut. Wihdoin wiimeinkin rupesi kaukaa taiwaan rannalta h??m?itt?m??n korkeampaa mets??, joka jo wiitatessa oli minulle ilmoitettu olewan uudistalon l?yt?misen merkki. Tuon metsik?n hawaitsemisen luulen olleen saman minulle, kuin Saharan er?maan aawoilla hietikoilla matkustawaisille karawaneille on kaukaa hawaittu kosteikko. "Tuollahan se onkin uudistalo", ajattelin, "sinneh?n p??sen y?ksi, enk? tarwitse j??d? t?nne kuolemaan", ja kaksinkertaisella innolla rupesin ponnistelemaan metsikk?? kohden. Lunta aikoi nyt tulla niin rajusti, ett'ei sylen p??h?n eroittanut mink??nlaista esinett? ja niin katosi metsikk?kin silmist?ni; en en??n osannut pit?? suuntaa muutoin kuin tuulesta waaria pit?m?ll?. Hetken aikaa wiel? n?in taisteltuani, ilmestyi eteeni nuorta m?nnikk?=mets??, mutta tiet? en l?yt?nyt, josta olisi p??ssyt ajamaan sen l?witse eteenp?in; t?ytyi sitoa hewonen puuhun kiinni ja l?hte? jalkaisin tiet? hakemaan, jonka wihdoin wiimeinkin l?ysin; ja pian oli hewosenikin sinne wiety. W?h?n aikaa m?nnikk?? ajettuani, rupesi walkea pilkoittamaan edest?p?in. "Tuollahan se on tawoittamani uudistalo", ajattelin itsekseni iloisesti, ja pian olin uudistalon pihalla. Pienen, uuden tupasen akkunoista loisti kartanolle iloinen walkea ja melkeinp? kadehdin niit? onnellisia sis?ll? olijoita, jotka siell? oliwat ulkona raiwoawalta myrskylt? suojassa. Kun sain hewosen riisutuksi, astuin kursailematta sis?lle, toiwotin hyw?? iltaa ja pyysin hewoselleni suojaa. Mutta sit? ei heill? ollut antaa, sill? heid?n oma hewosensakin oli ladon nurkassa eri h?kkeliss?, johon ei suinkaan wieraita mahtunut. Er?s pieni wanha huone=k?mm?n? olisi tosin ollut tyhj?, waan sen owi oli niin matalaksi l?tistynyt, ett'ei hewonen mahtunut siit? sis?lle.
Kun ulkona oli niin ankara myrsky ja lumen tulo, niin kowin tunnoton olisi se ihminen ollut, joka olisi saattanut hewosensa j?tt?? suojatta myrskyn k?siin; pyysin siis talon w?elt?, saisinko hakata mainitun k?mm?n?n owen reij?n isommaksi, ett? hewoseni siit? sis??n p??sisi. Se luwattiinkin tehd? ja kirwes annettiin minulle sit? warten. Kun olin pari hirtt? saanut owen reij?n p??lt? hakatuksi poikki, niin hewonen ja reki mahtuiwat sis?lle. Nyt toimitin hewoselleni wiel? ruokaa ja juomaa y?ksi eteen, ja sill? kerralla oli n?in el?m?n surut poistetut ja min? p??sin taas tupaan, tutustumaan perheen kanssa.
T?ll? kertaa, kun omat huoleni eiw?t en??n olleet h?mment?m?ss? huomiotani, n?in heti tupaan tultuani, ett? siell? walitsi perinjuurinen kurjuus ja k?yhyys. Akkunat oliwat niin hatarat, ett? tuuli tuntui pitkin huonetta, ja myrskyn tuottamina tanssiwat lumi=hiutaleet kilwan toistensa kanssa useamman kyyn?r?n p??ss? akkunoista, joiden alla huoneen sis?puolella oli jonkinmoisia lumi=kinoksia. Per?ss? oli pieni p?yt? ja huonoilla makuu=waatteilla warustettu wuode; owen pieless? oli toinen wuode, jossa oli kehnoihin ryyjyihin k??ritty, noin seitsen=wuotinen poika; se oli sinne wilua paloon kiiwennyt.
Em?nt? n?kyi olewan jotenkin nuorehko ihminen, mutta selw?sti huomasi huonokin tuntija, ett? surut ja k?rsimiset oliwat
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

 / 27
Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.